Kvalita vody

Kvalita vody v bazénu koupaliště je kontrolována pravidelně, v souladu s platnou vyhláškou č.238/2011 Sb., která stanovuje hygienické požadavky na  koupaliště. Každý týden je z bazénů odebírán vzorek na chemický rozbor a měsíčně je dělán ještě navíc mikrobiologický rozbor vody. Kromě těchto odběrů, které je povinen provádět provozovatel je ještě kvalita bazénové vody sledována dozorovým orgánem, kterým je Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje.

Voda ve sprchách, a to jak v budově, tak u bazénů, je pitná takže její kvalita již dále nijak speciálně sledovat není nutné. Plavčíci dohlíží na dodržování hygienických předpisů a provozního řádu v celém areálu městského koupaliště, včetně zákazu vstup oblečeným návštěvníkům do bazénu.

Odpadkové koše, rozmístěné v areálu  jsou rovněž plavčíky kontrolovány a průběžně vysypávány.

 

OBČERSTVENÍ

dětské hřiště

OBČERSTVENÍ

Občerstvení je v areálu městského koupaliště zajištěno stánky, které jsou umístěnyve střední části a na koncích podélných křídel hlavní...

 

 

MINIGOLF

minigolf

MINIGOLF

Minigolf je otevřen vždy od měsíce května do konce září a uzavřen bude pouze v případě trvalého deště a nízkých teplot.

 

KOUPALIŠTĚ OPAVA

vodní hladina

 

 

 

Copyright © 2015, Technické služby Opava