Podmínky využívání Permanentky městského koupaliště a městských lázní v Opavě

Provozovatelem permanentky je společnost Technické služby Opava s.r.o., IČ: 64618188, se sídlem Těšínská 71, 746 01 Opava

1. Prodejní a odbavovací místa

Permanentka (dále jen karta) je bezkontaktní paměťová čipová karta, která funguje podobně jako bankovní platební karta pro bezhotovostní platbu. Permanentku je možno zakoupit na pokladnách městského koupaliště a městských lázní v Opavě.
Prodej a nabíjení karty je vázáno na provozní dobu zařízení.
Zakoupená Permanentka má formu čipové karty a zákazník se stává jejím majitelem. Karta a vložený kredit jsou nevratné. Minimální hodnota kreditu činí 100,- Kč při každém nabití nebo pořízení karty.

2. Obsluha systému

Obsluha vstupního a odbavovacího systému je prováděna pouze řádně proškolenými zaměstnanci provozovatele karty.

3. Vlastnosti Permanentky

Karta je aktivována registrací do systému. Zájemci si mohou registrovat kartu na jméno, příjmení, heslo a kontaktní údaje. Pokud zákazník neuvede registrační údaje, nebo je zapomene, bere na vědomí, že v případě ztráty není možno kartu zablokovat proti neoprávněnému zneužití a nelze převést zůstatkovou částku na novou kartu. Provozovatel systému nenese žádnou odpovědnost za náklady spojené se ztrátou karty.

 • Výše kreditu klienta je uložena na kontě permanentky.
 • Platnost konta je 18 měsíců od posledního nabití karty, po uplynutí této lhůty systém kartu zablokuje. Majitel karty má po této lhůtě ještě 1 rok na odblokování karty formou dobití kreditu, po té bude karta i její konto ze systému vymazána.
 • Zakoupením a nabitím karty si majitel založí virtuální konto, ze kterého postupně čerpá služby poskytované v městských lázních a na městském koupališti v Opavě.
 • Provozovatelem těchto zařízení jsou Technické služby Opava s.r.o.

4. Ceník a způsob platby

Ceníky služeb, které je možno prostřednictvím karty čerpat, jsou vyvěšeny v pokladně městských lázní a městského koupaliště v Opavě. Rovněž jsou také k dispozici na webových stránkách www.tsopava.cz a www.koupalisteopava.cz

Způsob platby

 • Hotově
 • Bankovním převodem na fakturu pouze na základě písemné objednávky a po převedení platby na účet provozovatele
 • Platbu poukázkami lze uplatnit pouze na městském koupališti

Stav kreditu na kartě

 • Majitel karty se může o výši svého kreditu informovat na pokladnách městských lázní a městského koupaliště osobně nebo telefonicky.

5. Zablokování/odblokování Permanentky

 • Kartu lze zablokovat v případě ztráty nebo zcizení v pokladně městských lázní nebo městského koupaliště. K zablokování karty je nutno uvést identifikační údaje karty.
 • Zablokování karty lze provést i telefonicky potvrzením hesla.
 • V případě nalezení ztracené karty ji lze odblokovat pouze osobně a to na pokladnách městských lázní a městského koupaliště v Opavě.

6. Ztráta

Ztrátu karty je nutno nahlásit na pokladně městských lázní, nebo městského koupaliště v Opavě. Po nahlášení ztráty bude karta zablokována z důvodu jejího možného zneužití.
Ztracenou kartu lze vyměnit za novou s veškerými údaji a stávajícím kreditem. Cenu nově vydané karty si vlastník karty hradí v plné výši.

7. Reklamační řád

 • Majitel zakoupené karty je povinen si po zakoupení zkontrolovat stav a funkčnost karty.
 • Karta je odolná vůči vodě a lehčím oděrkám, nesmí být vystavena působení střídavého elektrického nebo magnetického pole, statického elektrického nebo magnetického pole mimo běžný rozsah. Dále není dovoleno kartu lámat, ohýbat, upravovat její rozměr či jinak ji mechanicky a povrchově poškozovat.
 • Za vady karty odpovídá provozovatel pouze tehdy, vyplývá-li to z obecně závazných právních předpisů. Za vadu karty se považuje pouze taková vada, která má vliv na její funkčnost. Pokud je karta vizuálně poškozena, nevzniká nárok na její reklamaci.
 • V případě uznané reklamace se karta se všemi údaji a zůstatkem kreditu vymění za novou. V případě, kdy nedojde ze strany provozovatele karty k uznání reklamace, uhradí si majitel cenu nové karty v plné výši. Veškeré údaje s kreditem se převedou na novou kartu.
 • Majitel karty je odpovědný za okamžitou kontrolu provedené transakce. Tuto kontrolu může provést na pokladnách městských lázní a městského koupaliště v Opavě. Pozdější reklamace není možná.


Platnost od 15. 6. 2016


Ing. Jan Hazucha
Jednatel společnosti

 

OBČERSTVENÍ

dětské hřiště

OBČERSTVENÍ

Občerstvení je v areálu městského koupaliště zajištěno stánky, které jsou umístěnyve střední části a na koncích podélných křídel hlavní...

 

 

MINIGOLF

minigolf

MINIGOLF

Minigolf je otevřen vždy od měsíce května do konce září a uzavřen bude pouze v případě trvalého deště a nízkých teplot.

 

KOUPALIŠTĚ OPAVA

vodní hladina

 

 

 

Copyright © 2015, Technické služby Opava