Popis vstupního a odbavovacího systému

1. Obsluha vstupního a odbavovacího systému je prováděna pouze řádně proškolenými zaměstnanci provozovatele městského koupaliště

2. Před vstupem na městské koupaliště si návštěvník zakoupí lístek nebo Permanentku.

3. Permanentka je bezkontaktní paměťová čipová karta, která funguje podobně, jako bankovní platební karta pro bezhotovostní platbu. Permanentku je možno zakoupit na pokladnách městského koupaliště a městských lázní. Permanentka je aktivována registrací do systému. „Podmínky využívání Permanentky městského koupaliště a městských lázní“ jsou vyvěšeny u vstupu do areálu a dále pak na webových stránkách městského koupaliště www.koupalisteopava.cz .

4. Při vstupu do areálu koupaliště prochází návštěvník turniketem nebo vstupní brankou. K průchodu použije vstupní lístek nebo Permanentku. V případě potřeby mu bude nápomocna obsluha vstupního a odbavovacího systému.

5. Při zakoupení kabiny nebo skříňky budou zákazníkovi vydány klíče až po složení vratné zálohy dle platného ceníku. Záloha bude návštěvníkovi vrácena při odevzdání klíče.

6. Vstupní branka slouží přednostně ke vstupu návštěvníků s kočárky a vstupu imobilních občanů.

7. V případě výpadku elektrické energie, nebo jiné závadě na vstupním a odbavovacím systému, bude úhrada vstupného a jiných služeb dle ceníku, prováděna pouze v hotovosti.

 

OBČERSTVENÍ

dětské hřiště

OBČERSTVENÍ

Občerstvení je v areálu městského koupaliště zajištěno stánky, které jsou umístěnyve střední části a na koncích podélných křídel hlavní...

 

 

MINIGOLF

minigolf

MINIGOLF

Minigolf je otevřen vždy od měsíce května do konce září a uzavřen bude pouze v případě trvalého deště a nízkých teplot.

 

KOUPALIŠTĚ OPAVA

vodní hladina

 

 

 

Copyright © 2015, Technické služby Opava