Minigolf

Provoz minigolfu byl ukončen

Otevírací doba v květnu a září

ponělí-pátek 14-19 hodin
sobota a neděle  10-19 hodin

 

Otevírací doba červen-srpen

ponělí-neděle    9-19 hodin    
 

Cena za hru: 70 Kč na osobu, bez časového omezení

Novou hru můžete začít pouze do 18:30 hodin!

Jednou z atrakcí, kterou v rámci našeho koupaliště můžete využít, je minigolf. Náš minigolf funguje od osmdesátých let a nabízí dráhu o 18 jamkách. Dostat se přes některé bude snazší, ale na některé už bude potřeba trochu více přemýšlení. Každý hráč má na výběr 3 typy míčků, které se dělí podle skákavosti a tvrdosti tak, aby si každý hráč mohl náročnost hry přizpůsobit.

Minigolf si můžete zahrát každé léto od května (otevřerno společně s koupalištěm) až do konce září.

Uzavřený zůstane pouze v případě trvalého deště nebo nízkých teplot.

Pokud vám v době návštěvy minigolfu vyhládne, budete moci využít minigolfového občerstvení, kde se budete moci schladit studeným nápojem, nebo nanukem.

 

Mapa

Pravidla hry

1. Minigolf se hraje na osmnácti drahách s překážkami (=jeden okruh). Do drah je zakázáno vstupovat nebo na ně našlapovat.

2. Minigolf se hraje míči a holemi. Účelem hry je dostat míč co nejmenším počtem úderů ze základního pole do cíle (jamky).

3. Při hře ve skupině hrají hráči postupně za sebou v pořadí, které si sami určí předem. Max. počet hráčů ve skupině jsou čtyři.

4. Úder smí být proveden, je-li míč v klidu, a provádí se zásadně golfovou holí.

5. Každý úder se započítává jako jeden bod. Jestliže míč po šesti započítaných úderech nedosáhne cíle, musí se připočítat další bod. Nejvyšší počet bodů na jedné dráze je tudíž sedm.

6. Překážka je překonána, jestliže míč překročil hraniční linii (červená čára). Pokud se tak nestane a překážka tudíž není překonána, musí hráč vždy začínat se základního pole (černý obdélník na začátku dráhy).

7. Zastaví-li se míč po překonání překážky nebo u mantinelu, je možno jej rukou přeložit na nejbližší černou čáru (překládací linii).

8. Vrátí-li se míč ve hře zpět před hraniční linii a zastaví se tam, hraje se dále z místa, kde překonal hraniční linii při návratu - zpětném běhu.

9. Hra na dráze je ukončena, jestliže hráč dostal míč v souladu s předchozími pravidly do cílového prostoru nebo do jamky.

10. Míč z minigolfových jamek se vyjímá zásadně rukou.

11. Je zakázáno vstupovat do hracího pole z důvodu možného prolomení a zničení dráhy.

Hole a míče se vydávají pouze pro vlastní použití při hře a musí být po skoncčení hry vráceny správci hřiště. Každý hráč ručí za ztrátu a poškození sportovního nářadí. Správa hřiště neručí za věcné škody, ani za újmu na zdraví způsobené sportovní činností.

 

OBČERSTVENÍ

dětské hřiště

OBČERSTVENÍ

Občerstvení je v areálu městského koupaliště zajištěno stánky, které jsou umístěnyve střední části a na koncích podélných křídel hlavní...

 

 

MINIGOLF

minigolf

MINIGOLF

Minigolf je otevřen vždy od měsíce května do konce září a uzavřen bude pouze v případě trvalého deště a nízkých teplot.

 

KOUPALIŠTĚ OPAVA

vodní hladina

 

 

 

Copyright © 2015, Technické služby Opava